ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนัชปรินทร์ ภู่ทับทิม
จังหวัด ลพบุรี