ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกพิชญ์ ปรีดาสวัสดิ์
จังหวัด สระบุรี