ข้าพระพุทธเจ้า นายศราณัฏฐ์ ปรีดาสวัสดิ์
จังหวัด สระบุรี