ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงกอบกุล ภู่ทับทิม
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์