ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปริมล ภู่ทับทิม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร