ข้าพระพุทธเจ้า นางชวนพิศ หมอเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร