ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พรพิศ หมอเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร