ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พรพิชา หมอเมือง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร