ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรินธร ซั่วพันธ์
จังหวัด ปัตตานี