ข้าพระพุทธเจ้า กฎนภศร ฉายรัตน์ตระกูล
จังหวัด สมุทรปราการ