ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทัศน์ ตุ่นแก้ว
จังหวัด สุโขทัย