ข้าพระพุทธเจ้า นางจำเนียร ตุ่นแก้ว
จังหวัด สุโขทัย