ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนาฎลดา ตุ่นแก้ว
จังหวัด สุโขทัย