ข้าพระพุทธเจ้า นายจารุวิทย์ ภูครองตา
จังหวัด กาฬสินธุ์