ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ณกร อังกูร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร