ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ณกัญญ์ อังกูร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร