ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา
จังหวัด อุดรธานี