ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญณิชา อาจจุฬา
จังหวัด นครราชสีมา