ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสรัลชนา แดนรักชาติ
จังหวัด จันทบุรี