ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสภุภาพร โสภี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร