ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร โสภี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร