ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิติวรรณ คำโมง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม