ข้าพระพุทธเจ้า นางฮารอเมาะ กาซอ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
หน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ