ข้าพระพุทธเจ้า ดาบตำรวจสุธี สังฆวัตร
ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง