ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ พึ่งเนตร
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
หน่วยงาน กรมสรรพสามิต