ข้าพระพุทธเจ้า นางกิตติบูลย์ คำโมง
ตำแหน่ง ครู
หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ