ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชระ เมธาศุภสวัสดิ์
จังหวัด กาฬสินธุ์