ข้าพระพุทธเจ้า ละเอียด โรจนประทีป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย