ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจฉรา ศรีสวาท
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทย