ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวรัตน์ สีมาฤทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง