ข้าพระพุทธเจ้า นายอิทธิเดช กุลเพ็ชร์
ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ
หน่วยงาน หน่วยราชการอิสระ