ข้าพระพุทธเจ้า นายวงศ์วิสุทธิ์ โรจนประทีป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร