ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง
ตำแหน่ง นิติกร
หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ