ข้าพระพุทธเจ้า นางมัณฑนา พุทธสัย
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.3
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์