ข้าพระพุทธเจ้า นายวสันต์ เดชเรือง
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช1
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์