ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนทร จูสวัสดิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์