ข้าพระพุทธเจ้า นายไพฑูรย์ ขันตี
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บเอกสาร บ2
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์