ข้าพระพุทธเจ้า นายธนรัตน์ คุ้มภัย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส2
หน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์