ข้าพระพุทธเจ้า นายปรัชญา ฤทธิชู
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ