ข้าพระพุทธเจ้า นายมนัส ฟองจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี