ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิศา คงราช
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน่วยงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม