ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิรูซีตา แวหามะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ