ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัชรี คำอ้าย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน่วยงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7