ข้าพระพุทธเจ้า นายพรหมพิริยะ จงกล
จังหวัด แม่ฮ่องสอน