ข้าพระพุทธเจ้า นายณธัชพงศ์ ศิริพิพัฒนโชติ
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง