ข้าพระพุทธเจ้า นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม