ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพรรณพร สิทธิแต้สกุล
ตำแหน่ง ครู
หน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ