ข้าพระพุทธเจ้า นายไพบูลย์ คำจันทร์ดี
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาณพิเศษ
หน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์