ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัลภา บุศนุกูล
ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ