ข้าพระพุทธเจ้า นายนิติภู พันธุโอสถ
ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักงานศาลปกครอง